Ljevaonica umjetnina Jurkić d.o.o.

D. Stojaković – „Relikvijar kristovog križa“