Ljevaonica umjetnina Jurkić d.o.o.

D. Stojaković – „Reliquary of the Cross of Christ”