Ljevaonica umjetnina Jurkić d.o.o.

I. Skočibušić – „Procesijski križ“