Ljevaonica umjetnina Jurkić d.o.o.

I. Skočibušić – „Sv. Anto“