Ljevaonica umjetnina Jurkić d.o.o.

I. Skočibušić – „Tor – 4 Evangelisten“