Ljevaonica umjetnina Jurkić d.o.o.

I. Skočibušić – „Der Urelefant von Duvno“

Franziskanermuseum, Tomislavgrad