Ljevaonica umjetnina Jurkić d.o.o.

I. Skočibušić – „Duvanjski Praslon“

Franjevački muzej, Tomislavgrad