Ljevaonica umjetnina Jurkić d.o.o.

I. Skočibušić – „Križni put“

Crkva Uzvišenja sv. Križa, Klopče