Ljevaonica umjetnina Jurkić d.o.o.

I. Skočibušić – „Oltar“

Franjevački samostan i Župa Sv. Ante, Humac