Ljevaonica umjetnina Jurkić d.o.o.

REFERENCE

I. Skočibušić – „Oltar“
Franjevački samostan i Župa Sv. Ante, Humac
S. Skoko – „Majka s djecom“
Ljubuški
A. Jurkić – „I.Mijačević“
Tramošnica Gornja
I. Skočibušić – „Preobražaj“
Župa Sv. Ilije proroka, Kruševo
M. Blažević – „Fra Anđeo Zvizdović“
Franjevački Samostan, Fojnica
I. Skočibušić – „Biskup Čule“
Župa Sv. Ilije proroka, Kruševo
A. Jurkić – „Ivo Gregurević“
Groblje Karaula, Mahala
I. Skočibušić – „Duvanjski Praslon“
Franjevački muzej, Tomislavgrad
H. Urumović – „Sv. Ignacije“
Crkva sv. Ignacija Lojolskog, Sarajevo
M. Gajšak – „Consummatum est“
Crkva sv. Ignacija Lojolskog, Sarajevo
A. Jurkić – „Sv. Mihael“
MUP Livno
I. Brkić – „Stjepan Radić“
Trg Stjepana Radića, Kalnik
A. Jurkić – „Majka Terezija“
Nacionalno svetište Sv. Josipa, Karlovac
A. Jurkić – „Pieta“
Groblje Karaula, Mahala
A. Jurkić – „Sv. Rok“
Donja Mahala, Orašje
I. Skočibušić – „Križni put“
Crkva Uzvišenja sv. Križa, Klopče
D. Stojaković - Aplikativni reljef za oltar i ambon crkve sv. Ante u Antinu
Antin
L. Stipić - Medalja biskupa Antuna Mahnića
Polimramor
J. Žaja – „Biste franjevcaca“
Split
I. Skočibušić – „Ambon“
Franjevački samostan i Župa Sv. Ante, Humac
I. Skočibušić – „Vrata - Uskrsnuće“
Karmel Sv. Ilije, Buško jezero
I. Skočibušić – „Vrata – 4 Evanđelista“
Karmel Sv. Ilije, Buško jezero
A. Jurkić – „Majka Terezija s djecom“
Dom za stare i nemoćne „Majka Terezija“, Tramošnica
R. Jozić – „Sv. Paškal“
Zaostrog
I. Skočibušić – „Sv. Anto“
Čuklić (Livno)
A. Jurkić – „Sv. Rok“
Skakava (Brčko distrikt)
I.Skočibušić – „Gospa“
Župa Dračevo
D. Stojaković – „Relikvijar kristovog križa“
Zagreb
Z. Vila – „Šibenik stina“
Maketa grada Šibenika, Šibenik
I. Skočibušić – „Svetohranište“
Franjevački samostan i Župa Sv. Ante, Humac
I. Skočibušić – „Procesijski križ“
Franjevački samostan i Župa Sv. Ante, Humac

POGLEDAJTE IZDVOJENE REFERENCE ANTE JURKIĆA

jurkic-separator