Ljevaonica umjetnina Jurkić d.o.o.

L. Stipić – Medalja biskupa Antuna Mahnića