Ljevaonica umjetnina Jurkić d.o.o.

A. Jurkić – „Majka Terezija“