Ljevaonica umjetnina Jurkić d.o.o.

A. Jurkić – „Mother Teresa with children“