Ljevaonica umjetnina Jurkić d.o.o.

H. Urumović – “St. Ignatius”

Church of St. Ignatius of Loyola, Sarajevo