Ljevaonica umjetnina Jurkić d.o.o.

I. Skočibušić – “Bishop Čule”

Parish of St. Elijah the Prophet, Kruševo