Ljevaonica umjetnina Jurkić d.o.o.

I. Skočibušić – „Way of the Cross“