Ljevaonica umjetnina Jurkić d.o.o.

M. Gajšak – „Consummatum est“

Church of St. Ignatius of Loyola, Sarajevo