Ljevaonica umjetnina Jurkić d.o.o.

H. Urumović – „St. Ignatius“

Church of St. Ignatius of Loyola, Sarajevo