Ljevaonica umjetnina Jurkić d.o.o.

H. Urumović – „Sv. Ignacije“

Crkva sv. Ignacija Lojolskog, Sarajevo