Ljevaonica umjetnina Jurkić d.o.o.

M. Blažević – „Fra Anđeo Zvizdović“

Franjevački Samostan, Fojnica